Tiskové zprávy

"Myslet jinak" mělo úspěch

Již po šesté se konal na VOŠ a SPŠ Volyně odborný seminář Interiéry, který letos zaznamenal velký posun. Počet účastníků v sále narostl o 28% na rekordní číslo 435 osob! Zvolené téma a nový přístup k organizaci sklidil ovoce a posluchači po poslední přednášce odcházeli nadšeni. "Mám radost, že téma Myslete jinak přilákalo tolik lidí. Je to signál, že je třeba otevřít i choulostivá témata a vybočit ze stereotypu." dodává organizátorka Ing. Iva Bastlová DiS.

Co se zde posluchači dozvěděli? Iva Bastlová začala přednáškou o upcyklacy, pak pokračoval Richard Sajdl, jež hovořil o různém typu pohybu v kuchyni. Na hlavní téma se zaměřil prof.  ak. arch. Jan Fišer, který ukázal dobré i špatné příklady myšlení jinak. Co vše lze dělat se sklem předvedla Mgr. Klára Soukupová a první blok uzavřel Ing. Jan Opitz, jež se úspěšně zhostil tématu vizualizací.

Po přestávce se ujala slova Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D. a ukázala, jak lze spolupracovat za všech okolností. Jaký vliv má na business ocenění a jak je třeba s touto informací pracovat, prezentovala Lenka Novotná. O vlastní zkušenosti s autorskými právy se v dalším příspěvku podělil Ing. arch. Hynek Maňák Ph.D. Poté hovořil Václav Větrovec, který ukázal, jak může letecký průmysl navazovat na interiéry, resp. výrobu dveří. V dalším příspěvku se ujal slova italský architekt Alessandro Peisino, který uzavřel přednášku pozvánkou do muzea Abet laminati. Poslední příspěvek tohoto bloku patřil MgA. Karlu Matějkovi. Ten ukázal svůj produkt i jeho vývoj - němého sluhu, který se umí uklonit.

Po obědě pokračovaly přednášky ve stejném duchu. Nejdříve hovořila Bc. Iveta Tesařová, poté se ujal slova Ing. Karel Dyntar, MBA, který názorně ukázal, jak se postupně navrhovali a vyvíjeli ergonomické sauny. Jak mocné jsou barvy a na co si dát pozor, prezentovala autorka Velké knihy barev Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D. Potom představil posluchačům vychytávky do kanceláře Mgr. Michal Krátký a následně odkryl vývoj kuchyní Nomad Norbert Brakonier, jenž přijel z Lucemburska. Co je flexibilní sklo a jak různě ho lze využít ukázal Ing. Miroslav Matějka. Tento blok uzavřel Michal Vlček s tématem "9 grids".

Poslední část začala tématem veganského a etického designu, které poutavě přednesla Ing. Jana Pěkná. Jak obložit stěny a sjednotit s dveřmi - o tom hovořil Jakub Colon. Zajímavé vychytávky do koupelny následně představil David Pánek. Velký ohlas vzbudila i přednáška Ing. Milana Vrbíka, který hovořil o design managementu a finanční stránce provozování činnosti interiérového designéra. Ochutnávku z nové kolekce materiálů představila Simona Hynková a poslední část patřila Marianu Jelínkovi a tématu motivace bez motivace, který nejen pomyslně zvedl posluchače ze židlí.

Podle reakcí posluchačů šlo nejen o největší akci, co se účasti týče, ale také nejzajímavější program. Děkujeme všem za podporu a těšíme se další ročník.

Ing. Iva Bastlová DiS.
organizátorka, vydavatelka magazínu Interiéry a interiérová designérka


zpět na tiskové zprávy